Sunday, Ngày 17 Tháng 11 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/8/2015

 

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

 

 Ngày 24/8/2015, tại Hội trường Lầu 4 số 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEAPRODEX) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với sự tham dự của quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cùng đại diện cán bộ nhân viên SEAPRODEX.

 Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hoạt động của SEAPRODEX phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kinh phí hoạt động 9 tháng cuối năm 2015 của BKS; thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Thị Thu Hiền và bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Trung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

 Đại hội đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao của cổ đông tham dự. SEAPRODEX tiếp tục giữ vững và phát huy lợi thế vốn có trong ngành, đẩy mạnh hợp tác nhằm củng cổ và nâng cao hơn nữa vị thế của Tổng công ty.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Quang cảnh đại hộiCổ đông thảo luận các vấn đề tại Đại hộiCác Cổ đông bỏ phiếu thông qua các tờ trình và bầu bổ sung Ban Kiểm soát

 

 


Tải về:
"