Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

            
Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (số 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu với sự có mặt của 99% cổ đông tham dự đại hội.

Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện: ông Diệp Kỉnh Tần, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty; bà Lê Thị Hồng Thủy, Bí thư Đảng Ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trưởng Đại diện Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Lãnh đạo các Công ty con, Công ty cổ phần trực thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Đến đưa tin về Đại hội có đại diện báo Đầu tư Chứng khoán và trang báo Vietstock.

Tại Đại hội, các Đại biểu và cổ đông nghe báo cáo quá trình cổ phần hóa; công bố các Quyết định về chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần; Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần. Đại hội đã thông qua các nội dung về Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, hoạt động theo loại hình Công ty Cổ phần; Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017; Chủ trương niêm yết cổ phiếu; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Bầu cử và công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng công ty.

Báo cáo của Tổng công ty tại Đại hội cho biết, hoạt động SXKD năm 2014 thu được kết quả tốt nhất, các lĩnh vực các đơn vị đều có tăng trưởng. Các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt kế hoạch. Hiệu quả kinh doanh đảm bảo, không có Công ty con nào bị lỗ, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.

Đặc biệt năm 2014 là năm đầu tiên Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trên 10% trong kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao công tác tổ chức đúng quy trình, quy định; Sự tăng trưởng của Seaprodex trong những năm qua chứng tỏ Tổng công ty không chỉ nắm bắt tốt cơ hội, mà còn có nội lực mạnh. Sự kỳ vọng các cổ đông đều hướng tới sự đầu tư vào tương lai phát triển lâu dài của Seaprodex.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên. Sau đó Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Trần Mạnh Hoài làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Tiền làm Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Trần Tấn Tâm làm Tổng Giám đốc Tổng công ty. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Phan Thúy Anh làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

(Từ trái sang) Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty; Ông Diệp Kỉnh Tần, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam; Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội; ông Trần Mạnh Hoài, hàm Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ NN và PTNT.


 

Quang cảnh đại hội đồng cổ đông lần đầu


 

 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt

 

 

 

 

"