Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

Thực hiện Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về công tác cán bộ của Tổng công ty. Sau quá trình Tổng thực hiện và hoàn tất các quy trình về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng công ty; ngày 22/06/2015 tại Hội trường Lầu 4 (số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP đã tiến hành công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Tổng công Thủy sản Việt Nam. Theo đó Hội đồng quản trị Tổng công ty đã bổ nhiệm ông Thái Bá Nam, bà Nguyễn Thị Như Mai và ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

 

Ông Trần Mạnh Hoài - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (thứ hai từ trái sang) trao Quyết định bổ nhiệm cho các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

 

"