Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 1 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm văn phòng điện tử_Online Office”

 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử_Online Office”. Đây là chủ trương của Tổng công ty trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, thông tin, quản lý và điều hành.

Công đoàn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tôn vinh “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2014

 

Công đoàn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tổ chức Lễ mitting kỷ niệm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

 

Sáng ngày 11/7/2014 Đảng bộ Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG BẤT THƯỜNG TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

 

Sáng ngày 23/6/2014 Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam tiến hành tổ chức Hội nghị Người Lao động (bất thường) để thông qua Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 – CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

 

Phòng Tổ chức và XKLĐ phối hợp Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty tiến hành tổ chức Hội nghị Người Lao động (bất thường) Cơ quan Tổng Công ty để thông qua Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Phổ biến chính sách của người Lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần

 

Sáng ngày 06/05/2014 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách của người Lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.
 < 12 3 4 >