Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

22/6/2015
       Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-TSVN-HĐQT ngày 17/6/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thông báo về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

- Địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3821948    Fax: 0511.3823769

2. Ngành nghề kinh doanh: chế biến, xuất khẩu thủy hải sản; kinh doanh kho bãi và một số hoạt động kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

4. Tổng số cổ phần thoái vốn: 5.467.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,68%.

5. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

6. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh trên sàn Upcom.

7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/6/2015 đến ngày 24/7/2015.                                                                  

Trân trọng thông báo./.

 

"