Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN

Thứ 6, 17/07/2015

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo kết quả bán thỏa thuận cổ phần của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản II như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán: 128.000 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá chào bán không thấp hơn: 23.300 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng Hồ sơ đăng ký tham gia: 1

Trong đó: Tổ chức: 0           - Cá nhân: 1

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 128.000 cổ phần

6. Tổng số Hồ sơ tham dự hợp lệ: 1

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 128.000 cổ phần

8. Giá đặt mua cao nhất: 23.300 đồng/cổ phần

9. Giá đặt mua thấp nhất: 23.300 đồng/cổ phần

10. Giá đấu thành công cao nhất: 23.300 đồng/cổ phần

11. Giá đấu thành công thấp nhất: 23.300 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công bình quân: 23.300 đồng/cổ phần

13. Tổng số nhà đầu tư trúng: 01 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức:     0          - Cá nhân: 1

14. Tổng số lượng cổ phần bán được: 128.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

15. Tổng trị giá cổ phần bán được: 2.982.400.000 đồng

Theo VCBS

 

"