Thứ Sáu, Ngày 22 Tháng 3 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO

 

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI

 

Nhân dịp ngày làm việc đầu năm mới Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần đã chúc Tết và thăm hỏi toàn thể Cán bộ - Công nhân viên Tổng công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ IV NĂM 2018

 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP công bố Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

Ngày 18/01/2019, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đã tổ chức “ Hội Nghị Người Lao động năm 2019”.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần tuyển dụng các chức danh công việc

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần tuyển dụng các chức danh công việc
1 2 3 4 5 >  >>