Công ty thành viên

Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Địa chỉ: 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 
Điện thoại: +84.4.8345678 /8343146. Fax: +84.4.8354125 
Email: seahn@seaprodexhanoi.com.vn 
Website: www.seaprodexhanoi.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tên đầy đủ: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Năm Căn
Tên thương mại: SEANAMICO
Địa chỉ: KV1, K.3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện thoai: +84 780 3877146 – 3876223
Fax: +84 780 3877247 – 3876440
Email: info@seanamico.com.vn
Website: http://www.seanamico.com.vn