CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT CBCNV SEAPRODEX

Chủ tịch HĐQT đến thăm và chúc tết CBCNV Seaprodex

Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, chiều 12/03/2021, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần, Ông Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết, động viên CBCNV đầu năm mới tại Tổng công ty.

Chủ tịch đã bày tỏ vui mừng khi được biết trong năm 2020 với nhiều biến động và khó khăn do đại dịch, Tổng công ty vẫn có nhiều kết quả hoạt động kinh doanh tốt.

Chủ tịch đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các CBCNV trong công việc, góp phần cho sự phát triển vững mạnh của Tổng công ty. Chủ tịch cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, Ban điều hành và toàn thể CBCNV; mong muốn toàn Tổng công ty tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch tới toàn thể CBCNV là nguồn động viên lớn lao cho các thành viên tại Đại gia đình Seaprodex yên tâm làm việc, cống hiến tận tâm, tận lực vì sự phát triển của Tổng công ty.