Ủng hộ đồng bào miền Trung đang hứng chịu thiên tai do lũ lụt

Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” với tinh thần nhường cơm sẻ áo cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào miền Trung đang hứng chịu thiên tai do lũ lụt gây ra, Ban Điều hành và Công đoàn Tổng công ty đã thống nhất kêu gọi toàn thể CBCNV văn phòng Tổng công ty và các Chi nhánh  quyên góp ủng hộ mỗi CBCNV một ngày lương và các nhu yếu phẩm cần thiết khác, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ miền Trung ruột thịt giảm bớt khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Sau một ngày phát động phong trào đã thu được 35.373.000 đồng, số tiền đóng góp này đã được chuyển vể Chương trình “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung” của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 20/10/2020.