ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 – 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

 

Ngày 27/4/2020, tại Văn phòng làm việc số 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Đến tham dự Đại hội gồm có 11 cổ đông là sở hữu, đại diện cho 98,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Ban tổ chức Đại hội của Tổng công ty đã rất chú trọng công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho các cổ đông và những người tham gia Đại hội với các trang thiết bị để đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang, bố trí chỗ ngồi hợp lý… theo đúng yêu cầu quy định của Bộ Y tế.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ các Báo cáo, Tờ trình quan trọng của Tổng công ty và cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2024.

(hình ảnh ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024)