Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ chí Minh  kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài cùng nhau chung sức, chung lòng tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, để tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch đặc biệt đội ngũ các y bác sỹ, nhân viên y tế,lực lượng Công An, Quân đội, tình nguyện viên … đang ở tuyến đầu chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe cho nhân dân.
Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy Ban MTTQ Việt Nam cũng như chung tay vào công cuộc phòng chống bệnh dịch, Công đoàn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam phối hợp với chính quyền phát động phong trào đóng góp ủng hộ mỗi một CBCNV 01 ngày lương.
Số tiền này  đã được Công đoàn Tổng công ty đến đóng góp tại Ủy Ban MTTQVN thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 08/04/2020.