HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 03/01/2020 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đã tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm với sự tham dự của tất cả Cán bộ nhân viên Tổng công ty.

Ông Mai Xuân Phong – Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty

Kết thúc Hội nghị, Ban Lãnh đạo mong muốn Cán bộ nhân viên Tổng công ty nỗ lực vượt mọi khó khăn, tích cực đóng góp công sức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh hơn.