GIỚI THIỆU

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEAPRODEX), là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của ngành thủy sản. Được thành lập vào năm 1978 với tên gọi ban đầu là Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản, trải qua gần 40 năm hoạt động và phát triển, SEAPRODEX không ngừng củng cố thương hiệu, ngày càng khẳng định uy tín với các đối tác trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu và chiến lược trở thành Tập đoàn kinh tế thủy sản hàng đầu tại Việt Nam.

Thương hiệu SEAPRODEX không chỉ là biểu tượng chất lượng sản phẩm thủy sản tại thị trường nội địa mà còn là thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế, được công nhận và bảo hộ bởi Tổ chức thế giới về Quyền sở hữu trí tuệ OMPI – Geneve (Thụy Sĩ), EU, Mỹ và khu vực Châu Á, …

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEAPRODEX), là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của ngành thủy sản. Được thành lập vào năm 1978 với tên gọi ban đầu là Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản, trải qua gần 40 năm hoạt động và phát triển, SEAPRODEX không ngừng củng cố thương hiệu, ngày càng khẳng định uy tín với các đối tác trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu và chiến lược trở thành Tập đoàn kinh tế thủy sản hàng đầu tại Việt Nam.

Thương hiệu SEAPRODEX không chỉ là biểu tượng chất lượng sản phẩm thủy sản tại thị trường nội địa mà còn là thương hiệu uy tín trên thị trường quốc tế, được công nhận và bảo hộ bởi Tổ chức thế giới về Quyền sở hữu trí tuệ OMPI – Geneve (Thụy Sĩ), EU, Mỹ và khu vực Châu Á, …

Dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của SEAPRODEX

–      Năm 1978: Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy sản theo Quyết định số 155/CP ngày 26/6/1978 của Thủ tướng Chính phủ.

–    Năm 1995:    Phát triển thành Tổng công ty (Theo Quyết định     90/TTg ngày   07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ)

–      Năm 2003:            Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con (Theo Quyết định 243/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ)

–      Năm 2010:      Đổi tên thành Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV

–     Ngày 14/3/2011:  Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV được  thành lập lại trên cơ sở hợp nhất 03 Tổng công ty: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Hải sản Biển đông và Tổng công ty Thủy sản Hạ Long (Theo Quyết định 456/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14/3/2011 của Bộ NN&PTNT)

–     Ngày 17/4/2015:  Chuyển đổi mô hình hoạt động thànhTổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Theo Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 17/10/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Thủy sản Việt Nam)

Hệ thống của SEAPRODEX

SEAPRODEX đã và đang tiếp tục xây dựng và phát triển hiệu quả hệ thống các đơn vị trực thuộc, công ty con trải dài trên toàn quốc song song với quá trình mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế, tái cơ cấu đầu tư vào các công ty liên kết nhằm hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác, chiến lược với tất cả đối tác theo mục tiêu “Tổng hợp nguồn lực và chia sẻ thành công”.

Với quy mô vốn điều lệ lên đến 1.250 tỷ đồng, SEAPRODEX GROUP hiện có 02 chi nhánh, 01 văn phòng đại diện, 03 công ty con, 09 công ty liên kết và 12 công ty đầu tư dài hạn.