QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

Ngày 23/10/2018 tại trụ sở Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Seaprodex), đã long trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định nhân sự đối với Ban Điều hành Tổng Công ty.

Cụ thể Ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trao  Quyết định số 130/QĐ-TSVN-HĐQT giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với Ông Mai Xuân Phong và Quyết định số 142/QĐ-TSVN-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với Ông Trần Mạnh Hữu.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT trao Quyết định cho ông Mai Xuân Phong
Ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT trao Quyết định cho ông Mai Xuân Phong
Ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT trao Quyết định cho ông Trần Mạnh Hữu