Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEAPRODEX), là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của ngành thủy sản.

Sản phẩm và dịch vụ

SEAPRODEX đã và đang trên đường giữ vững THƯƠNG HIỆU VÀNG về uy tín và chất lượng trong ngành Thuỷ Sản Việt Nam.

Dự án – đầu tư