Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEAPRODEX), là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của ngành thủy sản.

Sản phẩm và dịch vụ

SEAPRODEX đã và đang trên đường giữ vững THƯƠNG HIỆU VÀNG về uy tín và chất lượng trong ngành Thuỷ Sản Việt Nam.

Quan hệ cổ đông

SEAPRODEX không ngừng củng cố thương hiệu, ngày càng khẳng định uy tín với các đối tác trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu và chiến lược trở thành Tập đoàn kinh tế thủy sản hàng đầu tại Việt Nam.

Dự án – đầu tư